Skip Navigation

Vyhledávání

SPORTOVNÍ KLUB


Sportovní klub je zřízen při obecním úřadu Bohuslávky. Je otevřeným klubem pro občany obce bez věkového omezení. Jeho úkolem je přispět ke sportovnímu vyžití všech jeho členů a občanů obce.
Činnost akcí sportovního klubu organizuje na návrhy jeho členů zvolený výbor SK. Zajišťuje jejich realizaci a zpracovává finanční rozpočet.
Činnost sportovního klubu je dotována z rozpočtu OÚ. Poskytované dotace budou účelové a každá jednotlivá částka bude předem schválena OZ. Dotace budou použity výhradně na krytí výdajů spojených s realizací akcí SK (sportovní turnaje, technické vybavení SK, atd.)
Akce SK budou včas oznámeny místním rozhlasem
Činnosti SK jsou přístupné i pro nečleny klubu.

Mikroregion 2017
Mikroregion 2017
Bramborové placky 2016
nohejbal srpen 2016
nohejbal srpen 2016
nohejbal srpen 2016
nohejbal srpen 2016
nohejbal srpen 2016
nohejbal srpen 2016
nohejbal srpen 2016
člověče, nezlob se! 2016
člověče, nezlob se! 2016
pohodový turnaj 2015
pohodový turnaj 2015
rozlouční s prázdninami 2015
rozloučení s prázdninami 2015
rozloučení s prázdninami 2015
nohejbal 2015
Mikroregion 2015
Mikroregion 2015
člověče, nezlob se!
člověče, nezlob se!
člověče, nezlob se!
stolní tenis 2014
stolní tenis 2014
stolní tenis 2014
bramborové placky 2014
bramborové placky 2014
bramborové placky 2014
pohodový turnaj 2014
pohodový turnaj 2014
pohodový turnaj 2014
nohejbal srpen 2014
nohejbal srpen 2014
nohejbal 2014
nohejbal 2014
nohejbal 2014