Skip Navigation

Vyhledávání

PROPAGAČNÍ LETÁK - LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST


PROPAGAČNÍ LETÁK - LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2008 - 2011 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.4.2010 do 31.10.2010 bylo v obci Bohuslávky v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 49 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 41 650 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 7 350 Kč. Pracovní místo podpořeno v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu a obnovu infrastruktury obce. Jedná se o krátkodobé pracovní příležitosti vytvořené za účelem zaměstnávání zejména občanů znevýhodněných na trhu práce. Přínosem je především finanční podpora při zajišťování sociálních a zdravotních potřeb občanů obce.