Skip Navigation

Vyhledávání

DOTACE

rok 2018

- příspěvek ve výši 180 000,- Kč na podporu zaměstnanosti - Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, Úřad práce

- příspěvek ve výši 298 888,20 Kč na Vybudování odpočinkových míst u naučné stezky v lese Obora - Evropská unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí, Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství


rok 2017

- příspěvek ve výši 263 983,- Kč na úsporu energií objektu OÚ Bohuslávky - Ministerstvo životního prostředí

-příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč na opravu místní komunikace - Ministerstvo pro místní rozvoj

- příspěvek ve výši 25 000,- na opravu hasičské stříkačky - KÚOK

- příspěvek ve výši 9464,- Kč na Výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku- Ministerstvo zemědělství

rok 2016
- příspěvek ve výši 8 000,- Kč na vozidlovou radiostanici a ochranné pracovní pomůcky - KÚOK
- příspěvek ve výši 6 300,- Kč nákup sazenic - KÚOK

rok 2015
- příspěvek ve výš 300 000,- Kč na Opravu chodníků - II. etapa - z POV KÚOK
- příspěvek ve výši 1161,- Kč - Obora nákup sazenic - KÚOK

rok 2014
SDH
- příspěvek ve výši 5500,- Kč na pořízení spojovacích a komunikačních prostředků – radiostanic
- příspěvek ve výši 1200,- Kč,- Kč na výdaje na odbornou přípravu
- příspěvek ve výši 17 275,- Kč - Obora nákup sazenic - KÚOK

rok 2013
POV
- příspěvek ve výši 300000,- Kč na Opravu chodníků - I. Etapa - z POV KÚOK
SDH
- příspěvek ve výši 910,- Kč na výdaje na odbornou přípravu

- příspěvek ve výši 1 498,- Kč na výdaje na odbornou přípravu
rok 2012
SDH
- příspěvek ve výši 12 000,- Kč na nákup 7 ks zásahových přileb
- příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup 2 párů zásahové obuvi
- příspěvek ve výši 240,- Kč na výdaje odbornou přípravu
- příspěvek ve výši 1920,- Kč na výdaje odbornou přípravu

rok 2010
POV
- příspěvek ve výši 500 000,- Kč na rozšířění budovy občanské vybavenosti
SDH
- příspěvek ve výši 50 000,- Kč na opravu hasičského autarok 2008
SDH
- příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup savic

Soubory:

II. etapa oprava chodníků
radiostanice 2014