Skip Navigation

Vyhledávání

FORMULÁŘE


Souhlas s nakládáním s osobními údaji
Já ………………………………………………………………, nar. …………………………, bytem …………………………………………………………………………….............., tímto dávám souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení na pracovní pozici „účetní obce, administrativní pracovník“, vypsaného starostou obce Dolní Újezd, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Datum:
Podpis: