Skip Navigation

Vyhledávání

PLÁN AKCÍ KLUBU SENIORŮ 2016


březen
11.3. posezení k MDŽ

duben
uspořádání výstavy plyšových hraček ve Společenském domě

květen
3.-5. 5. návštěva výstavy Floria Jaro 2016 v Kroměříži + prohlídka památníku Maxe Švabinského

prosinec
zájezd na vánoční zámek Raduň

pravidelné besedy ve Společenském domě každý pátek v sudém týdnu