Skip Navigation

Vyhledávání

Volby do zastupitelstva 2018


Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bohuslávky
Informace zmocněncům volebních stran
Minimální počet podpisů na petici
Názvy obcí
Seznam obcí

vyvěšeno: 20.6.2018


počet členů v okrskové volební komisi
vyvěšeno: 6.8.2018

informace o registraci kandidátních listin
vyvěšeno: 20.8.2018

doba konání voleb, volební okrsek
vyvěšeno:20.8.2018

zapisovatel
vyvěšeno:24.8.2018

pozvánka

výsledky voleb
vyvěšeno: 8.10.2018

Soubory: