Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Projekty > Dotace 2008 - 2023

Dotace 2008 - 2023Rok 2023

  příspěvek ve výši 600 000,- Kč POV Olomouckého kraje 2023 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce Modernizace sběrného dvora a sportovního areálu I. etapa

  příspěvek ve výši 36 020,- Kč MZe - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

 

Rok 2022

   příspěvek ve výši 600 000,- Kč POV Olomouckého kraje 2022 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce Modernizace kulturně - volnočasového areálu v Bohuslávkách III. etapa

   příspěvek ve výši 70 000,- Kč Program podpory v Olomouckém kraji v roce 2022 - Oslavy 700 let obce

   příspěvek ve výši  7 500,- Kč Dotace na pořízení, technického zhodnocení a opravu požární techniky..... KÚOK

 

Rok 2021

   příspěvek ve výši 60 000,- Kč zlepšení kvality života venkovských oblastí - podpora venkovských prodejen - KÚOK

   příspěvek ve výši 8 000,- Kč na nákup věcného vybavení - KÚOK

   příspěvek ve výši 12 850,- Kč obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - zřízení oplocenek - KÚOK

   příspěvek ve výši  4 300,- Kč obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku - přirozená a umělá obnova - KÚOK

Rok 2020

     příspěvek ve výši 60 000,- Kč zlepšení kvality života venkovských oblastí - Podpora venkovských prodejen - KÚOK

     příspěvek ve výši 70 357,- Kč zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích v období od 1.10.2017 do 31.12.2018 - Ministerstvo zemědělství  

     příspěvek ve výši 25 200,- Kč obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

     příspěvek ve výši 391 250,- Kč zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí - kompenzační bonus

Rok 2019

 • příspěvek ve výši 60 000,- Kč zlepšení kvality života venkovských oblastí- Podpora venkovských prodejen - KÚOK
 • příspěvek ve výši 100 000,- Kč dopravní automobil JSDH obce - Program na podporu JSDH - KÚOK
 • příspěvek ve výši 450 000,- Kč dopravní automobil JSDH obce - Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného systému ČR
 • příspěvek ve výši 9 870,- Kč stavba oplocení Obora - KÚOK

Rok 2018

 • příspěvek ve výši 180 000,- Kč na podporu zaměstnanosti - Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, Úřad práce
 • příspěvek ve výši 298 888,20 Kč na Vybudování odpočinkových míst u naučné stezky v lese Obora - Evropská unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí, Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

Rok 2017

 • příspěvek ve výši 263 983,- Kč na úsporu energií objektu OÚ Bohuslávky - Ministerstvo životního prostředí
 • příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč na opravu místní komunikace - Ministerstvo pro místní rozvoj
 • příspěvek ve výši 25 000,- na opravu hasičské stříkačky - KÚOK
 • příspěvek ve výši 9464,- Kč na Výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku- Ministerstvo zemědělství

Rok 2016

 • příspěvek ve výši 8 000,- Kč na vozidlovou radiostanici a ochranné pracovní pomůcky - KÚOK
 • příspěvek ve výši 6 300,- Kč nákup sazenic - KÚOK

Rok 2015

 • příspěvek ve výš 300 000,- Kč na Opravu chodníků - II. etapa - z POV KÚOK
 • příspěvek ve výši 1161,- Kč - Obora nákup sazenic - KÚOK

Rok 2014

SDH

 • příspěvek ve výši 5500,- Kč na pořízení spojovacích a komunikačních prostředků – radiostanic
 • příspěvek ve výši 1200,- Kč,- Kč na výdaje na odbornou přípravu
 • příspěvek ve výši 17 275,- Kč - Obora nákup sazenic - KÚOK

Rok 2013

POV

 • příspěvek ve výši 300000,- Kč na Opravu chodníků - I. Etapa - z POV KÚOK

SDH

 • příspěvek ve výši 910,- Kč na výdaje na odbornou přípravu
 • příspěvek ve výši 1 498,- Kč na výdaje na odbornou přípravu rok 2012

SDH

 • příspěvek ve výši 12 000,- Kč na nákup 7 ks zásahových přileb
 • příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup 2 párů zásahové obuvi
 • příspěvek ve výši 240,- Kč na výdaje odbornou přípravu
 • příspěvek ve výši 1920,- Kč na výdaje odbornou přípravu

Rok 2010

POV

 • příspěvek ve výši 500 000,- Kč na rozšířění budovy občanské vybavenosti

SDH

 • příspěvek ve výši 50 000,- Kč na opravu hasičského auta

Rok 2008

SDH

 • příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nákup savic

Ke stažení

PROPAGACE

       Poskytnutí dotace - modernizace sběrného dvora...

       Propagace - 700 let

       Propagace dotace - JSDH

       Poskytnutí dotace - propagace výletiště

      Program na podporu JSDH 2021

       Podpora venkovských prodejen 2021

      Podpora venkovských prodejen 2020

Fotografie

II. etapa oprava chodníků

Radiostanice 2014

Přilba

Olomoucký kraj