Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Nařízení - TRŽNÍ ŘÁDPlánek  8.6.2015 
VYHLÁŠKA 2/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování  4.12.2015 
Vyhláška 1/2018 - stanovení částí školských obvodu zš a mš  18.7.2018 
OZV č. 2-2018 kterou se ruší některé OZV 26.9.2018
Obecně závazná vyhláška 2/2019 - noční klid  4.6.2019 
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o nočním klidu  7.3.2019 
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, OSPOD 1SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, OSPOD 2 
JEDNACÍ ŘÁD  11.12.2022
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUSLÁVKY 12.12.2022
Nábor policie 
OZV 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy 
OZV c. 1-2015 odpady 
OZV c. 1-2019 nocni klid 
OZV c. 2-2015 poplatky 
OZV c. 2-2018 zrusovaci 
OZV c.1 2010 poplatek ze psu 
OZV c.1-2018 skolsky obvod 
OZV c.2 2010 o mistnim poplatku z uzivani verejneho prostranstvi 
OZV c.4 2010 o mistnim poplatku ze vstupneho 
OZV_c.1_2006_o_zavaznych_castech_uzemniho_planu_obce_Bohuslavky 
Spisovy_a_skartacni_rad 
OZV č. 4/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 11.12.2019
OZV č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuslávky 1.1.2020 
OZV 5/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
OZV 1/2020 noční klid 10.3.2020
OZV 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2022
OZV 2/2021 noční klid

7.6.2021

OZV 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

OZV 1-2022 noční klid

7.3.2022

OZV 2-2022 o míst. poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2023

OZV 3-2022 noční klid.pdf

30.12.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon